booked.net
#

Adresa:

SpaMed Center, s.r.o.
PODĚBRADOVA 111
61200 BRNO
CZECH REPUBLIC

Email:

info@spamedcenter.com isam@seznam.cz

Tel.:

+420 775 080 340

WEB:

www.spamedcenter.com

Datum:

Čas:

O firmě

Firma SpaMed Center s dlouholetou zkušeností a poskytování služeb nabízí různé komplexní zdravotnické a rekreační služby. Pro pacienty a cestovatele z arabských zemí, poskytujeme potřebné informace, zajistíme viza a rezervujeme ubytování a hospitalizaci v Českých lázních. Po příjezdu do České republiky obstaráme dopravu a odvoz z letiště do místa jejich pobytu, poskytujeme doprovod a překladatele po celou dobu jejich pobytu v České republice. Usilujeme o to, aby naši zákazníci měli během svého pobytu dobrou léčbu a pohodlí včetně jídlo, na které jsou zvyklí. Naše firma spolupracuje s mnoha Lázní a zdravotnickými institucemi, které mají dobré odborníky. Naše služby nejsou určeny jen pro zdravotnické účely, ale je věnujeme i turistům a cestovatelům, kteří mají zájem o dobrou rekreaci v České republice a jejím okolí.


Lázně v České republice

V České republice je v současnosti k dispozici třicet šest míst, které patří pod hlavičku Sdružení lázeňských míst ČR, kde se odborníci postarají nejen o blaho těla pomocí nejrůznějších léčebných procedur, ale především návštěvníkovi nabídnou relaxaci a odpočinek. Lázně je možné vybrat dle zaměření a výběr konzultovat jak s lékařem, tak i se samotnými lázeňskými domy, které nabízejí individuální přístup s ohledem na potřeby klienta. Lázeňská místa využívají přírodní zdroje, které se dle způsobu užití dělí na lázně termální, slatinné, radonové, bahení, klimatické a minerální. Návštěvník si může vybrat nejen typ lázní, ale i způsob ubytování či stravování, délku pobytu, relaxační a wellness procedury. Hosté se také mohou zapojit do mnoha kulturních aktivit či absolvovat výlety do okolí, které lázně organizují. Lázeňská města mají nejen nezaměnitelné kouzlo architektury, ale návštěvníkovi umožňují užít si zábavu a pohodlí moderní doby v kombinaci s dávnými léčebnými procedurami. V Českých se dají léčit následující:
 • pooperační stavy a mrtvice
 • nemoci pohybového ústrojí a páteře
 • částečné či úplné ochrnutí všech čtyř končetin
 • všechna revmatická onemocnění kloubů, měkkých tkání
 • obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u nespolupracujících pacientů
 • problémy po infarktu nebo operaci srdce
 • záněty dutin a průdušek
 • atopický ekzém v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích
Darkov LázněDarkov Lázně Lázně Klimkovice Lázně Klimkovie Luhačovice Lázně Luhačovice Lázně L. Tep. v Čechách L. Tep. v Čechách Lázně Teplice n/Bečvou L. Tep. nad Bečvou
Kladruby Lázně Kladruby Lázně Karlovy Vary Lázně Karlovy Vary Lázně Jáchymov Lázně Jáchymov Lázně Mariánské Lázně Mariánské Lázně Dubí Lázně Dubí Lázně

Dovolená v České republice

Česká republika Vám nabízí o mnohem více, ať jste v Českém ráji, v Krkonoších, na Vltavě nebo v klasických lázeňských městech Karlovy Vary či Marianských Lázních. Dovolená v České republice se vždy vyplatí, protže Praha je nádherné město. Hlavní město České republiky je moderní metropolí a zároveň architektonickým klenotem. V čele pražských památek stojí silueta Pražského hradu. Typické pražské panorama je dokresleno jedním z nejstarších evropských kamenných mostů. Vznosné linie palácových staveb, bohatství barokních chrámů a pozlacených věží zůstávají navždy v paměti návštěvníků.
Praha Praha Karlovy Vary Karlovy Vary Mariánské Lázně Mariánské Lázně Teplice Teplice Františkové Lázně Franitiškové Lázně

Česko

Samosprávné kraje

Od ledna 2000 bylo zřízeno 14 vyšších územních samosprávných celků, jejichž názvy obsahovaly slovo kraj. Současně byly novelizací Ústavy tyto nové celky nazvány kraji, přestože dosud nebyly zrušeny územní kraje z roku 1960. Krajský úřad je krajským orgánem vykonávajícím též přenesenou působnost státní správy; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každého kraje je hejtman; pouze hlavou Prahy je primátor. Územní kraje ani samosprávné kraje nerespektují hranice historických Českých zemí. Území Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina se nachází jak v Čechách, tak na Moravě a území Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se nachází jak na Moravě, tak v Českém Slezsku.

Řeky

Územím České republiky prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodnicí těchto tří moří je Králický Sněžník. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území České republiky na tři hlavní povodí – povodí Labe, Odry a Moravy.

Hory

České hory jsou hojně navštěvované nejen místními turisty, ale také návštěvníky zejména z Německa, Polska, Holandska i Rakouska a Ruska. Nejvyšší českou horou je Sněžka (polsky Śnieżka, německy Schneekoppe) se svými 1602 m n. m. a nachází se na hraničním (Slezského) hřebenu Krkonoš.

Podnebí

Podnebí na území celé ČR je mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním s typickým střídání 4 ročních období. Jelikož je území ČR malé, nemá velký vliv na podnebí zeměpisná šířka (šířková pásmovitost) ani blízkost Atlantského oceánu. Nejvíce se tak na změně podnebí projevuje výšková členitost a nadmořská výška. Obecně platí, že čím výše, tím klesá teplota vzduchu a stoupá úhrn srážek.

Obyvatelstvo

Celkový přírůstek obyvatelstva se pohybuje okolo nuly (-0,08 v roce 2003 a +0,9 % v roce 2004 dle odhadů ČSÚ), přičemž přirozený přírůstek je od roku 1994 záporný. V letech 1995–2002 celkový počet obyvatel mírně klesal, od roku 2003 opět roste díky sílící imigraci ze zahraničí. Průměrná délka života se postupně pomalu prodlužuje a přesahuje 72 let u mužů a 79 let u žen (odhad 2004). Ve městech žije celkem 71 % populace.

Jazyk

Čeština je úředním jazykem Česka a Evropské unie. V úředním styku lze češtinu používat také na Slovensku.